In de Kerkraadse sportwereld neemt atletiekvereniging Achilles-Top, met haar bijna 400 leden, een belangrijke plaats in. Jonge sporters, maar ook senioren en recreanten maken deel uit van deze organisatie. Ruim 30% van onze leden is jeugdig talent dat ruime aandacht verdient van ons vrijwillige leiders- en trainerskorps. Om een gepaste opleiding en begeleiding te geven heeft de vereniging steun nodig van buitenaf. Nu in de huidige tijd sponsoring maar in geringe mate wordt verstrekt, op enkele uitzonderingen na, gaan wij proberen onze vriendenkring uit te breiden.

Voor € 50.-- per jaar kunt u ook lid worden van de ôVrienden van Achilles-Top".

Onze vereniging, die niet alleen jong talent opleidt, begeleidt en ondersteunt ook gevestigde atleten. Recreanten krijgen gerichte trainingen om hun conditie te verbeteren of op peil te houden. Wij hebben onze diensten uitgebreid met Nordic Walking. Onder deskundige leiding kan men samen met leeftijdgenoten wekelijks wandelen. Naast deze voor een vereniging noodzakelijke kosten dienen ook materialen aangeschaft en vervangen te worden.

Achilles-Top heeft dringend behoefte aan een nieuwe installatie voor polsstokhoogspringen, die geheel aangepast dient te zijn aan de huidige eisen. Dus voorlopig genoeg zaken waarvoor wij financiële ondersteuning nodig hebben.

Wij schatten in dat ook u onder de sympathisanten van Achilles-Top behoort en zodoende bereid bent ons jaarlijks te steunen. Indien u besluit mee te doen, dan kunt u uw eventuele bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL23 RABO 0168408325 t.n.v. Achilles-Top Kerkrade m.v.v. 'Vrienden van Achilles-Top'.

De hele Achilles-Top-familie verheugt zich nu al op u, "onze vrienden".

Met vriendelijke en sportieve groet,

Arno Deckers Léon Jeurissen

Als vriend heeft u ook recht op informatie vanuit de vereniging via het clubblad, kunt u deelnemen aan het nieuwjaarsontbijt en uiteraard ook onze wedstrijden bezoeken.

Huidige lijst met vrienden van Achilles-Top
Theo Kessels
Sjef Senden
Lia Keulen-de Poorter
Frank Soomers
Leon Hinzen
Henk Henczyk
Frank Bahnen
Piet Viergever
Sjaak Bosma
Joan Merx
Gène Janssen
Jef Hensgens
Arno Deckers
Math Vilain
Toon Peerboom
Guus Stauvermann
Jeanne Jeurissen
Leon van der Leek
Karel Herberigs
Leo Lochtman
Harry Verstegen
Fred Greter
Dré Boumans
Paul Gulikers
Martijn Arnoldussen
Anton van de Water
Luuk Linssen
Lennert Elands
Olaf Senden

Decathlon website
Go for Gold website
Movare website
Rabobank Parkstad Limburg website
Ruwette Beddenspeciaalzaak website
Sponsor Loterij website

Sponsoren

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade