Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS EN VACATURES
 
Atletiekvereniging Achilles-Top is een vereniging opgericht in 1961. Achilles-Top is een vereniging die graag het meedoen aan wedstrijden stimuleert en zelf ook graag wedstrijden organiseert. Ongeacht of je prestatief of recreatief je sport beleefd, achter de schermen wordt er veel werk verricht. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan.
 
De belangrijkste rol die vrijwilligers daarbij spelen, blijft meestal onbelicht maar wordt direct duidelijk als je ze wegdenkt:
 
-zonder vrijwilligers geen vereniging
 
Om een vereniging als Achilles-Top goed te laten functioneren is een groot aantal vrijwilligers nodig. De afgelopen jaren is door een kleine groep vrijwilligers met veel plezier veel werk voor onze vereniging verzet. De werkzaamheden worden echter steeds meer. Blijkbaar wordt niet altijd bij stilgestaan dat sporten niet mogelijk is zonder de vele vrijwilligers. Hoe gemakkelijk is het daar maar op te leunen en alles vanzelfsprekend aan te nemen. We zijn ons terdege bewust van de noodzaak van voldoende vrijwilligers. We zouden graag een aantal nieuwe vrijwilligers willen werven. Vele handen maken licht werk
 
Waarvoor u zich kunt aanmelden zijn:
 
Materiaalcommissie:
taak: - zorgdragen dat de baan voor de wedstrijd wedstrijdklaar is.
- dat op wedstrijddagen voldoende bemensing is voor het aan en/of afvoeren van
wedstrijdmaterialen.
- onderhoud plegen aan de baan en de (trainigs-)materialen.
 
Kantinemedewerk(st)er:
taak: - op trainingsavonden van 18.00 -22.00 uur de kantine openhouden (1x per week is al
voldoende.
- let op persoonlijke eigendommen, spullen van de atleten.
- verzorgt consumptie na afloop.
- op wedstrijddagen i.v.m. buitenverkoop is er altijd hulp nodig.
 
Juryleden:
taak: - voor het reilen en zeilen op de wedstrijd is enig inzicht nodig.
- het is ook mogelijk dat u zonder diploma eerst een aantal wedstrijden komt helpen
zodat u kunt kijken of dit een taak voor u is.
- om jurylid te worden kunt u een cursus volgen.
 
Trainers:
taak: - zij ondersteunen de atleten die binnen de vereniging de atletieksport beoefenen.
- zij zien er op toe dat de trainingen op verantwoorde wijze plaatsvinden.
 
 
Medewerk(st)ers wedstrijdsecretariaat:
taak: - op wedstrijddagen moeten vooraf alle atleten worden ingeschreven voor de juiste leef-
tijdscategorie en voor de juiste onderdelen.
- op de wedstrijddag zelf is altijd een wedstrijdsecretariaat nodig voor het verzamelen van de uitslagen.
 
Medewerk(st)ers clubblad en website:
taak: - plaatsnemen in de redactieraad.
- zorgdragen voor voldoende copy voor ons clubblad.
 
Vrijwilligerswerk is belangrijk, ook voor een vereniging als Achilles-Top.
Iemand wordt vrijwilliger om verschillende redenen:
- ervaring opdoen
- steentje bijdragen
- gezelligheid/sociale contacten
- kennis/vakmanschap delen met anderen
 
 
Wat kun jij voor Achilles-Top betekenen!
 
 

Sponsoren