Pupillen (t/m 11 jaar)

Atletiek biedt kinderen gedurende het gehele jaar een gevarieerde sportieve vrijetijdsbesteding. Bij de pupillen starten we met het aanbieden van een brede basisopleiding waarbij we ons richten op een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling. Goede motorische basisvaardigheden zijn van belang bij deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én op latere leeftijd. Juist door de veelzijdigheid van atletiek is deze sport uitermate geschikt voor het ontwikkelen van de motorische basiseigenschappen.

Afwisselend programma

De pupillen krijgen een afwisselend programma aangeboden waarin middels spelvormen aandacht wordt besteed aan de basisvormen van atletiek (lopen, springen en werpen). Hierbij staat plezier en beleving op de eerste plaats. Naarmate de pupillen ouder worden zal er meer aandacht worden besteed aan de techniek.

Naast de trainingen nemen de pupillen ook deel aan wedstrijden welke plaatsvinden op onze eigen baan of bij verenigingen in de regio. Wedstrijden zijn leermomenten. Boven jezelf uitstijgen, leren winnen én verliezen, leren omgaan met druk en sportiviteit zijn allemaal zaken die een pupil tijdens een wedstrijd zal leren en bijdragen aan de algemene ontwikkeling.

De pupillen trainen 2 maal per week op de dinsdag en donderdag. Op de zaterdag is een extra wedstrijdgerichte training voor pupillen die hiervoor door de trainer zijn uitgenodigd. Doel: beter dan je beste. Ieder kind is uniek. In deze leeftijd dient de aandacht te zijn gericht op je best doen, en op dat vlak is er niets beter dan je persoonlijk record te verbreken.
Sneller, hoger en verder!

Trainingsbeleid & visie

Achilles-Top vindt het belangrijk dat atletiek voor iedereen toegankelijk is. Het wil een kweekvijver zijn voor talenten, maar daarnaast ook een plezierige sportomgeving bieden voor recreanten van jong tot oud.

De veelzijdigheid van de atletieksport biedt mogelijkheden om een zeer gevarieerd programma aan te bieden waarbij tevens de motorische basiseigenschappen optimaal kunnen worden ontwikkeld (kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen).

Breed trainenBreed trainen
Ons trainingsbeleid is erop gericht om atleten zo breed mogelijk op te leiden. Dit betekent dat we in ieder geval tot en met de groeifase alle atletiekonderdelen trainen. Deze aanpak houdt de trainingen afwisselend en uitdagend maar zorgt ook dat de atleten zich op diverse disciplines ontwikkelen wat een uitstekende basis vormt voor hun verdere sportloopbaan. Daarnaast worden blessures door eenzijdige belasting voorkomen.

Ook op sociaal gebied vinden we het belangrijk dat jonge atleten in groepsverband blijven sporten en niet van de groep worden afgezonderd om deel te nemen aan een specialistische training.

Een atleet is na de groeispurt (15/16 jaar) pas in staat is om zelf te bepalen wat hij/zij wil. Laten we deze tijd dan ook nemen en niet vroegtijdig voor hem of haar deze keuze maken. Is een atleet uit de groeispurt dan zal samen met de trainer worden gekeken wat de te volgen route is. Blijft de atleet alle onderdelen trainen, een gedeelte van de onderdelen of heeft specialisatie op één onderdeel de voorkeur. Samen kijken we naar de mogelijkheden om zo goed mogelijk in de behoefte van de atleet te kunnen voorzien.

Gecertificeerde atletiektrainersGecertificeerde en gediplomeerde trainers
Achilles-Top vindt het belangrijk dat trainers gecertificeerd en/of gediplomeerd zijn en regelmatig clinics bezoeken. Hiermee wordt de kennis op peil gehouden en blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op trainingsgebied.

In principe zijn alle baanatletiektrainers en assistent trainers minimaal ABAT2 gecertificeerd vanuit de betreffende opleidingen van de Atletiekunie.
Veiligheid
Een veilige sportomgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Het is een voorwaarde welke nog wel eens wordt vergeten. We hebben het dan niet alleen over de fysieke veiligheid maar ook de sociale veiligheid. Wij vinden dat iedere atleet in een veilige omgeving moet kunnen sporten waarin respect voor elkaar en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Geweld, respectloos gedrag en het overtreden van elkaars grenzen krijgen binnen onze vereniging geen plek.

Daarnaast zijn de trainers verantwoordelijk voor de veiligheid van de atleten tijdens de trainingen. Zij zullen een training dusdanig moeten inrichten waarbij de kans op blessures minimaal is.

Kweekvijver talent
Achilles-Top wil een kweekvijver zijn voor talenten. Om deze groep optimaal te kunnen faciliteren bieden we extra trainingen aan, maken we gebruik van video-analyses en periodieke metingen. De trainers bepalen welke atleten hiervoor in aanmerking komen.

Trainingen

De trainingen worden afgewerkt op het Gemeentelijk Sportpark Kerkrade (het oude Roda stadion) - Parkstraat 4 Kerkrade.
 
dinsdag
donderdag
zaterdag *
17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
11.00 - 12.30
* alleen op uitnodiging

De trainingen gaan zonder tegenbericht altijd door, we trainen immers "in weer en wind" ;-) Alleen in geval van calamiteiten of een onveilige situatie (denk aan onweer en bliksem) kan een training geannuleerd worden. Mocht een training in een dergelijk geval worden afgelast dan wordt dit kenbaar gemaakt via de kids Facebook pagina en/of per e-mail.

Wedstrijden

Achilles-Top vindt het belangrijk dat atleten regelmatig deelnemen aan wedstrijden. Dit zijn de momenten waarop je jezelf kunt meten met andere atleten en je vooruitgang tijdens trainingen kunt omzetten in een mooie prestatie. Daarnaast is het altijd gezellig om samen met je clubgenoten aan een wedstrijd deel te nemen.

Clubkleding

Hoewel het dragen van clubkleding alleen verplicht is bij competitiewedstrijden en NK teams stellen we het wel op prijs als iedereen die aan wedstrijden meedoet de clubkleding van Achilles-Top draagt! Hiermee ben je herkenbaar voor de mede- atleten, trainers en supporters en stralen we met elkaar de eenheid van de vereniging uit.
Meer info & bestelformulier...

Jeugdvisie en beleid

De visie van Achilles-Top op jeugdatletiek sluit aan op dezelfde visie en beleid zoals de Atletiekunie die voorstaat. De Atletiekunie erkent de potentie van jeugdsport en vindt dat de verantwoordelijkheid van verenigingen en trainers verder reikt dan alleen het aanleren en verbeteren van bewegingen. Alle betrokkenen bij jeugdatletiek krijgen de pedagogische opdracht om ervoor te zorgen dat een basis wordt gelegd voor een leven lang sporten en bewegen én om ervoor te zorgen dat de jeugd kan groeien, zowel als sporter als persoon.

Lees hierover meer op de site van de Atletiekunie...