Declaratie reis- en verblijfkosten

Ben je vrijwilliger bij onze vereniging dan kun je via onderstaand formulier je gemaakte reis- en verblijfkosten declareren. Belangrijk is om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Graag waar mogelijk de bijbehorende betaalbewijzen - voo zover beschikbaar - apart insturen via declaratie@achilles-top.nl.

Declaratieformulier

Je declaratie is in goede orde verwerkt en verzonden naar de juiste mensen binnen onze vereniging. Mocht je nog betaalbewijzen moeten aanleveren doe dit dan z.s.m. via declaratie@achilles-top.nl. We zorgen vervolgens voor een adequate afhandeling van jouw declaratie.

Met vriendelijke groet,
secretariaat AV Achilles-Top
Bij eigen vervoer: de totale vergoeding o.b.v. € 0,21 / km. Bij OV het totaalbedrag van de kaartjes. Dan ook graag het betaalbewijs per mail aanleveren op declaratie@achilles-top.nl.