Jubilaris Jo Dill Lid van Verdienste

Jo Dill is zondag 8 januari tijdens het Nieuwjaarsontbijt van Achilles-Top benoemd tot Lid van Verdienste van de atletiekvereniging. Samen met Arno Deckers vierde hij zijn diamanten verenigingsjubileum.

Jo is in 1962 als senioratleet lid geworden en was een verdienstelijke lange afstandsloper. Later is hij nog trainer geweest bij de vrouwen en meisjes en verzette veel vrijwilligerswerk binnen de club. Momenteel is hij nog jurylid en bekleedt diverse juryfuncties. Hij heeft zich in al die jaren altijd nauw betrokken gevoeld bij het wel en wee van de vereniging.

Voorzitter Arno Deckers werd eveneens gehuldigd vanwege zijn zestigjarig lidmaatschap van Achilles-Top. Hij startte zijn actieve atletiekcarrière in 1962 als C-junior en ontpopte zich als een verdienstelijke tienkamper en als specialist hordelopen en verspringen. Eind 1980 trad hij toe tot het bestuur en bekleedde tot op der dag van vandaag diverse functies binnen het bestuur. Nu is hij al jaren voorzitter en was eind vorige eeuw ook de grote animator bij de organisatie van het internationaal Atletiek Gala Kerkrade. Momenteel is hij ook voorzitter van de Stichting Limburg Athletics+ en nauw betrokken bij de renovatie van de nieuwe atletiekaccommodatie in sportpark Kaalheide. 

Gouden jubilaris Ben Wellink kon helaas vanwege zijn gezondheid niet gehuldigd worden. Het bestuur zal Ben op een later tijdstip thuis alsnog in de bloemetjes zetten. 

Miriam Stitzinger werd gehuldigd vanwege haar zilveren verenigingsjubileum. Ook Miriam vervulde allerlei vrijwilligerswerk en was jarenlang jurylid. Thans is zij toegetreden tot de ‘Vrienden van Achilles-Top’. Behalve de jubilarissen werden ook de leden in het zonnetje gezet die afgelopen jaar tijdens nationale en internationale kampioenschappen medailles hebben gewonnen. 

Geplaatst op: 09-01-2023