Trainingen bij avondlockdown

Hallo sportvrienden van Achilles-Top,

Het kabinet heeft weer gesproken. Er is een avondlockdown aangekondigd. De coronamaatregel om buitensportaccommodaties vanaf zondag na 17.00 uur voor drie weken te sluiten, zorgt voor veel onbegrip bij de amateursporters. Blijven bewegen is telkens het motto van de
regering. Zorg goed voor je gezondheid en blijf fit. Maar op deze manier wordt jong en oud zwaar getroffen om aan deze oproep gehoor te geven. Jongens en meisjes mogen na schooltijd niet meer naar de sportclub en ouderen kunnen gezamenlijk hun conditie en
wedstrijdfitheid niet op peil houden. Het resultaat van deze maatregel is dat we vanaf maandag tot en met vrijdag 's avonds na 17.00 uur niet meer terecht kunnen in sportpark Kaalheide. Dit besluit heeft gevolgen voor nagenoeg alle trainingen bij onze vereniging tot 19
december. Dat geldt niet voor de zaterdagmorgentrainingen. Tijdens de zaterdagmorgentrainingen dient er wel rekening mee te worden gehouden dat het drukker zal worden, aangezien behalve recreanten ook de junioren getroffen worden door de maatregel om op dinsdag en
donderdag na 17.00 uur niet te mogen trainen. Zij zullen misschien meer van de gelegenheid gebruik willen maken om op zaterdag te komen trainen. Graag iedereen hiervoor begrip. Hou de veiligheid goed in de gaten omdat we te maken krijgen met grote diversiteit aan
leeftijden. Het is wel van groot belang dat trainers de leden hierover niet alleen informeren, maar blijven faciliteren. Zoek open plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten. Individueel sporten na 17.00 uur is wel mogelijk en met vier personen (exclusief trainer) eveneens met in
achtneming van de 1,5 meter afstand houden. Oproep aan het trainerskorps: Blijf in contact met onze leden en geef opdrachten en zoek naar parcoursen die afgelegd kunnen worden. Ook schept het bestuur de mogelijkheid om op zondagmorgen in sportpark Kaalheide te trainen.
Dat mag wel. Wel even aangeven als hier gebruik van wordt gemaakt. Dat geldt ook voor de wensen om eventueel voor 17.00 uur in het sportpark te mogen trainen. Het bestuur kijkt momenteel samen met de trainers naar wat wel nog mogelijk is voor het tijdstip van 17.00 uur.
Laat het even aan de trainerscoördinatoren weten. De huidige situatie vraagt enige flexibiliteit en creativiteit van de trainers. Zodra er concrete afspraken zijn gemaakt, wordt iedereen zo snel mogelijk geïnformeerd. De Tweede Kamer buigt zich dinsdag nog over de maatregel van
het kabinet. We blijven jullie op de hoogte houden.

Sportieve groeten,
Leon Jeurissen en Emmy Boumans, namens het bestuur.

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade