Reünie/jubileumfeest zaterdag 26 november 2022

Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade bestond in 2021 zestig jaar. De officiële oprichtingsdatum is 19 april 1961. Vanwege de coronaperikelen in dat jaar kon het diamanten verenigingsjubileum helaas niet in datzelfde jaar worden gevierd. Maar dit jaar wordt dit allemaal ingehaald.

Het jubileumcomité heeft gekozen voor een reünie/jubileumfeest op zaterdag 26 november a.s. in het Catharinahoes aan de Lambertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang 19.00 uur en het feest duurt tot 23.00 uur. Het bestuur van Achilles-Top Kerkrade e.o. nodigt alle leden en oud-leden uit om dit feest bij te wonen.
Omdat niet alle adressen van oud-leden bekend zijn, bij dezen het vriendelijk verzoek aan leden en oud-leden die nog contact hebben met clubvrienden uit het verleden, deze attent te maken op het bijwonen van het reünie/jubileumfeest.
 
Voor het bijwonen van het jubileumfeest wordt een bijdrage gevraagd van € 25 per persoon, inclusief warm/koud buffet en vijf consumpties. Het bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL23 RABO 0168408325 t.n.v. AV Achilles-Top Kerkrade o.v.v. reünie/jubileumfeest.
 
Graag deelname aan het reünie/jubileumfeest kenbaar maken vóór uiterlijk 18 november door een mailtje te sturen naar info@achilles-top.nl met vermelding van het aantal personen.
Het kan ook schriftelijk: AV Achilles-Top, Postbus 265, 6460 AG Kerkrade.
 
We zullen er een leuk feest van maken. Samen met onze leden en oud-leden oude herinneringen ophalen en terugblikken op zestig jaar atletiek in Kerkrade en omstreken onder de vlag van Achilles-Top.

Sportieve groeten,
Jubileumcomité zestig jaar Achilles-Top Kerkrade e.o.

Geplaatst op: 20-10-2022