Algemene ledenvergadering met huldigingen

In het Catharinahoes in Kerkrade vond vrijdag 20 mei de 61ste algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. Zoals bekend zou Achilles-Top vorig jaar het 60-jarig jubileum hebben gevierd, ware het niet dat de coronaperikelen roet in het eten gooiden.

Tijdens het zomerontbijt op 3 juli wordt door het jubileumcomité uitvoerig uit de doeken gedaan welke activiteiten rond dit diamanten verenigingsjubileum alsnog te verwachten zijn.

Het jaarverslag van de secretaris en het technisch jaarverslag, alsmede het financieel overzicht van 2021 en de begroting voor 2022 werden akkoord bevonden. Het bestuur kreeg een uitbreiding met vier personen. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd: Sandra Florie, Nicole Angerer, Marc Scheren en John Paulssen. Tijdens de komende bestuursvergaderingen wordt bekeken welke functies zij gaan bekleden. Emmy Boumans en Léon Jeurissen werden voor drie jaar herkozen. Beiden hebben echter aangekondigd dat dit hun laatste bestuurstermijn is. Verder ging de voorzitter uitgebreid in op de renovatie van onze accommodatie. Het wordt een volwaardige atletiekaccommodatie met de springnummers op het hoofdterrein. Zodra de werkzaamheden van start gaan, wordt dit via onze mediakanalen bekendgemaakt.
De deadline dat alle werkzaamheden voltooid dienen te zijn is op dit moment 1 oktober 2022.

Tijdens de vergadering werden twee leden extra in het zonnetje gezet. Annelies Kamphuis werd benoemd tot Lid van Verdienste
van de vereniging. Zij nam eind juni vorig jaar afscheid als trainster bij de recreanten. Zij vervulde deze functie ruim dertig jaar met alle plezier.Na haar verhuizing naar Slenaken zette ze een punt achter haar trainerschap.
Annelies werd 1 oktober 1989 lid van Achilles-Top, dus is zij al 33 jaar lid. Als vrijwilligster is ze nog altijd actief voor de club. Zij ontving de gebruikelijke oorkonde.

Glenne Gentle werd gehuldigd omdat hij al vijftig jaar actief is in de atletieksport. Zijn atletiekcarrière begon bij AAC Amsterdam. Nadat hij vanwege zijn werk in 1978 naar het Zuiden verhuisde, werd hij lid van AVON Heerlen. Op 1 oktober 2007 maakte hij de overstap naar Achilles-Top. Niet alleen een versterking bij de masters mannen, maar hij werd ook trainer bij de junioren. Behalve vijftig jaar actief in de atletieksport, is hij ook veertig jaar trainer en tevens jurylid. Ook voor Glenn de bijpassende oorkonde.

Geplaatst op: 23-05-2022