Vacatures

1. Ondersteunende krachten mbt sponsorfinding
Taken:

 • het ophalen van de advertenties (eind januari). Ze kunnen een keer met het bestuurslid sponsorfinding meedraaien om te ervaren hoe dit in zijn werk gaat.
 • het zoeken van nieuwe adverteerders.
 • het opzetten van sponsorpakketten voor de grotere activiteiten die wij houden.
 • het verzamelen van adresgegevens van sponsors.
 • het versturen van brieven.
 • het maken van afspraken met en het bezoeken van sponsors.
 • het zoeken naar nieuwe sponsormogelijkheden.
 • het maken van een sponsorplan
Contactpersoon: Arno Deckers

2. Wedstrijdsecretaris
Het bestuur is op zoek naar een man of vrouw die de vacature wedstrijdsecretaris een goede invulling kan geven;
deze regelt de organisatie rondom de wedstrijden; denk hierbij aan het verwerken van de (voor-)inschrijvingen en het inrichten van het wedstrijdsecretariaat tijdens wedstrijden.
Contactpersoon: Emmy Boumans.

Taakomschrijvingen WOC taken
 • Secretariaat thuiswedstrijden
 • vertrouwd zijn met de computer en het programma Wegwed; behalve wegwed (weg/cross) ook vertrouwd zijn met WAP (baanwedstrijden)
 • opmaken van lijsten voor elk nummer van de komende wedstrijd
 • invoeren van vooraanmeldingen voor de wedstrijddag zelf
 • invoeren van na-aanmeldingen op de dag zelf
 • het uitprinten van startlijsten en het verspreiden hiervan
 • tijdschema vaststellen
 • regelmatig controleren of voldoende materiaal op het wedstrijdsecretariaat aanwezig is (papier, printerinkt, startnummers, deelnamekaartjes, spelden en alle andere benodigheden)
 • zorgdragen voor bezetting wedstrijdsecretariaat

Uitslagendienst
 • het verzamelen van de uitslagen en het invoeren van de prestaties
 • deze uitprinten en weer verspreiden
 • het doorgeven van de uitslagen naar nieuwsmedia
 • het plaatsen van de uitslagen op de website

Programma thuiswedstrijden
 • evalueren van het afgelopen seizoen binnen de WOC
 • nadat de internationale en nationale kalender vast staat, bepalen welk data in aanmerking komen
 • aanvragen competitie wedstrijden en kampioenschappen
 • bijwonen kalendervergadering regio 16/17
 • voorstel van de data naar de WOC en na goedkeuring doorgeven aan de AU
 • uitwerken van programma‘s voor de eigen wedstrijden
 • voorstel van het programma naar de WOC en na goedkeuring als voorstel naar het bestuur
 • na goedkeuring bestuur programma‘s doorgeven aan de AU
 • programma bekend maken aan andere verenigingen, eventueel met behulp van flyers

3. Jury-coördinator (juco)
Taken:
 • heeft zitting in de commissie WOC
 • het reglementair laten verlopen van wedstrijden
 • coördineert en organiseert de juryleden voor alle wedstrijden van Achilles-Top

Contactpersoon: Jef Waltmans

Wanneer u interesse heeft in een van bovenstaande vacatures, kunt u contact opnemen met Cor Wiertz, bestuurslid vrijwilligerszaken.
E-mail: achilles.top@gmail.com

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade