Vertrouwenspersonen

Een veilige omgeving om te sporten is voor iedereen belangrijk, of je nu Pupil, recreant of topatleet bent. Iedere sporter, trainer en begeleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en anderen. Wat moeten we doen voor een veilige omgeving bij AV Achilles-Top, en wat kun je doen als je jezelf niet op je gemak voelt?

Rekening houden met elkaar en respectvol met elkaar omgaan zijn de basis voor een prettige en veilige omgeving. Of die ander nu veel sneller of langzamer is, verder of minder ver werpt, ouder of veel jonger is, dikker of dunner of wat dan ook: we zorgen dat iedereen de ruimte en de vrijheid krijgt om te sporten op zijn of haar manier en niveau.

Een enkele keer gaat het niet goed. Een paar voorbeelden van dingen die zouden kunnen gebeuren: een Pupil wordt in zijn groep gepest, een loper wordt uitgelachen om zijn overgewicht, een trainer maakt seksuele toespelingen etc.

Als er zoiets speelt, bespreek je dit in de eerste plaats met je trainer en/of de mensen in je trainingsgroep. Als je ziet of vermoedt dat er met iemand in jouw groep zoiets speelt, is het goed om zo iemand daar naar te vragen. Probeer er samen uit te komen, dat is beter dan een vervelende situatie te laten voortduren.

Soms is het moeilijk om zoiets te bespreken. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor de mensen die je pesten, of je voelt schaamte omdat een ander je seksueel benadert of ben je afhankelijk van iemand zoals een trainer of een coach. Dan lukt het niet om het probleem op te lossen.
Is dit het geval, dan zijn er bij AV Achilles-Top 2 vertrouwenspersonen (een vrouw en een man) en met één van hen kun je dit probleem bespreken. Samen met jou kan een oplossing gezocht worden. Als je contact opneemt wordt alles vertrouwelijk behandeld. Soms is het goed om het probleem alleen maar te bespreken. Soms is er meer nodig om het probleem op te lossen en zijn anderen nodig. De vertrouwenspersoon kan je helpen deze hulp te vinden.
De vertrouwenspersonen zijn Frank Soomers en Emmy Boumans.

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade