Vrienden

In de Kerkraadse sportwereld neemt atletiekvereniging Achilles-Top, met haar bijna 400 leden, een belangrijke plaats in. Jonge sporters, maar ook senioren en recreanten maken deel uit van deze organisatie. Ruim 30% van onze leden is jeugdig talent dat ruime aandacht verdient van ons vrijwillige leiders- en trainerskorps. Om een gepaste opleiding en begeleiding te geven heeft de vereniging steun nodig van buitenaf. Nu in de huidige tijd sponsoring maar in geringe mate wordt verstrekt, op enkele uitzonderingen na, gaan wij proberen onze vriendenkring uit te breiden.
Voor € 50.-- per jaar kunt u ook lid worden van de “Vrienden van Achilles-Top".
Onze vereniging, die niet alleen jong talent opleidt, begeleidt en ondersteunt ook gevestigde atleten. Recreanten krijgen gerichte trainingen om hun conditie te verbeteren of op peil te houden. Wij hebben onze diensten uitgebreid met Nordic Walking. Onder deskundige leiding kan men samen met leeftijdgenoten wekelijks wandelen. Naast deze voor een vereniging noodzakelijke kosten dienen ook materialen aangeschaft en vervangen te worden.
Achilles-Top heeft dringend behoefte aan een nieuwe installatie voor polsstokhoogspringen, die geheel aangepast dient te zijn aan de huidige eisen. Dus voorlopig genoeg zaken waarvoor wij financiële ondersteuning nodig hebben.
Wij schatten in dat ook u onder de sympathisanten van Achilles-Top behoort en zodoende bereid bent ons jaarlijks te steunen. Indien u besluit mee te doen, dan kunt u uw eventuele bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL23 RABO 0168408325 t.n.v. Achilles-Top Kerkrade m.v.v. 'Vrienden van Achilles-Top'.
De hele Achilles-Top-familie verheugt zich nu al op u, "onze vrienden". Als vriend heeft u ook recht op informatie vanuit de vereniging via het clubblad, kunt u deelnemen aan het nieuwjaarsontbijt en uiteraard ook onze wedstrijden bezoeken.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Arno Deckers Léon Jeurissen

Huidige lijst van vrienden van Achilles-Top:

Arnoldussen, Martijn      
Bahnen, Frank Bosma, Sjaak Boumans, Dré  
Deckers, Arno      
Greter, Fred Gulikers, Paul    
Henczyk, Henk Hensgens, Jef Herberigs, Karel Hinzen, Leon
 
Janssen, Gene      
Kessels, Theo Keulen-de Poorter, Lia    
Linders Harry Lochtman, Leo Minartz, Jo  
Peerboom, Toon      
Senden, Olaf Senden, Sjef Soomers, Frank Stauvermann, Guus
Verstegen, Harry Viergever, Piet Vilain, Math  

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade