Vrijwilligers

Atletiekvereniging Achilles-Top is opgericht in 1961. Achilles-Top stimuleert deelname aan wedstrijden en organiseert zelf ook graag wedstrijden. Ongeacht of je prestatief of recreatief je sport beleeft, achter de schermen wordt er veel werk verricht. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan.
De belangrijkste rol die vrijwilligers daarbij spelen, blijft meestal onbelicht maar wordt direct duidelijk als je ze wegdenkt:
 
Zonder vrijwilligers geen vereniging
 
Om een vereniging als Achilles-Top goed te laten functioneren is een groot aantal vrijwilligers nodig. De afgelopen jaren is door een kleine groep vrijwilligers met veel plezier veel werk voor onze vereniging verzet. De werkzaamheden worden echter steeds meer. Blijkbaar wordt niet altijd bij stilgestaan dat sporten niet mogelijk is zonder de vele vrijwilligers. Hoe gemakkelijk is het daar maar op te leunen en alles vanzelfsprekend aan te nemen. We zijn ons terdege bewust van de noodzaak van voldoende vrijwilligers. We zouden graag een aantal nieuwe vrijwilligers willen werven. Vele handen maken licht werk
 
U kunt zich aanmelden voor:
 
Materiaalcommissie
Taken zorgen dat de baan voor de wedstrijd wedstrijdklaar is.
zorgen dat op wedstrijddagen voldoende bemensing is voor het aan- en/of afvoeren van wedstrijdmaterialen.
onderhoud plegen aan de baan en de (trainings-)materialen.
 
Kantinemedewerk(st)er
Taken
op trainingsavonden van 18.00 -22.00 uur de kantine openhouden (1x per week is al voldoende.
let op persoonlijke eigendommen, spullen van de atleten.
verzorgt consumptie na afloop.
op wedstrijddagen i.v.m. buitenverkoop is er altijd hulp nodig.
 
Juryleden
Taken voor het reilen en zeilen op de wedstrijd is enig inzicht nodig.
u kunt ook zonder diploma eerst enkele wedstrijden helpen om te zien of dit een taak voor u is.
om jurylid te worden kunt u een cursus volgen.
 
Trainers
Taken ondersteunen atleten die binnen de vereniging de atletieksport beoefenen.
erop toe zien dat de trainingen op verantwoorde wijze plaatsvinden.
 
Medewerk(st)ers wedstrijdsecretariaat
Taken
op wedstrijddagen moeten vooraf alle atleten worden ingeschreven voor de juiste leeftijdscategorie en voor de juiste onderdelen.
op de wedstrijddag zelf is altijd een wedstrijdsecretariaat nodig voor het verzamelen van de uitslagen.
 
Medewerk(st)ers clubblad
Taken zorgdragen voor voldoende kopij voor ons clubblad.
plaatsnemen in de redactieraad.
 
 
Vrijwilligerswerk is belangrijk, ook voor een vereniging als Achilles-Top.
Iemand wordt vrijwilliger om verschillende redenen:
- ervaring opdoen
- steentje bijdragen
- gezelligheid/sociale contacten
- kennis/vakmanschap delen met anderen
 
Wat kun jij voor Achilles-Top betekenen?
 
 

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade