Nieuws

Nieuwjaarsontbijt

Het jaarlijks Nieuwjaarsontbijt vindt plaats op zondag 7 januari 2018 in het Catharinahoes aan de Lambertistraat 12 in Kerkrade-Holz. Aanvang: 10.30 uur. Ontvangst vanaf 10.00 uur.
Het bestuur zal op deze bijeenkomst niet alleen onze nationale kampioenen en nummers 1, 2 en 3 huldigen, maar ook een groot aantal jubilarissen. Zilveren jubilaris zijn: Harry Driessen, Theo Mertens en Stan Meuffels. Robijnen jubilaris is Thresy Lambrichts en gouden jubilaris is Harry Linders. Verder zijn zestig jaar actief in de atletiek: Martin Claassen, Theo Kessels, Louis Hermans, Jo Kuypers en Bert Vos. Leden die willen deelnemen aan het ontbijt kunnen zich aanmelden op het inschrijfformulier op het mededelingenbord naast de kantine in het sportpark of rechtstreeks via mail naar: achilles.top@gmail.com onder vermelding van het aantal personen. De kosten voor deelname aan het ontbijt bedragen € 8,00 voor volwassenen en € 5 voor kinderen tot en met 12 jaar. De inschrijving sluit in verband met de inkoop op 3 januari 2018. Betalen kan bij Karel Arnolds of Paul Gulikers in de kantine of het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL23 RABO 0168408325 t.n.v. penningmeester AV Achilles-Top, Kerkrade, o.v.v. Nieuwjaarsontbijt. We maken er met z'n allen weer een gezellig middag van.

Nieuwe website

De website van onze vereniging is vernieuwd. Momenteel wordt gewerkt aan het optimaliseren van alle rubrieken. Bij het overzetten van de oude rubrieken naar de nieuwe website is enige tijd voorafgegaan, waardoor enkele gegevens verouderd zijn en nog dienen te worden aangepast. We hopen dat voor het einde van het jaar alles is bijgewerkt. Wij verzoeken enig begrip daarvoor.

Website jeugdleden

Alle informatie over trainingen, wedstrijden etc. voor onze pupillen en BCD-junioren kunt u ook terugvinden op de speciale jeugdsite via de volgende link: Website Achilles Top Kids

Kalender

Steun Achilles-Top via "De vrienden loterij

In de huidige tijd wordt het steeds moeilijker voor onze vereniging financieel rond te komen. Inkomsten die leden de vereniging verschaffen, uit andere bronnen dan de contributie, zijn dan ook zeer welkom. Een van deze mogelijkheden is het meespelen voor Achilles-Top aan de Vrienden Loterij. De helft van het inleggeld komt dan ten goede aan onze vereniging. Voor degenen die de vereniging een warm hart toedragen en graag een gokje wagen een uitgelezen kans. Geef je op voor de vriendenloterij door op onderstaande banner te klikken, en je daarna via internet in te schrijven.