Reinigen baan

De gemeente Kerkrade gaat op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei de kunststofbaan in sportpark Kaalheide reinigen. Dat kan tijdens de trainingen op die twee dagen voor enige overlast zorgen. Verder komen in overleg met de gemeente drie binnensportverenigingen trainen op ons bijveld naast de begraafplaats. Dat is volleybalvereniging Furos op dinsdag, woensdag en vrijdag, de badmintonclub KBC '67 op donderdag en Kong Fu op zaterdagmorgen. Met uitzondering van de trainers en bestuursleden, mag er niet worden geparkeerd op de parkeerplaats voor de tribune, maar buiten de hoofdingang. Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en het krachthonk gesloten.

Herstart seniorentrainingen

De senioren mogen vanaf 11 mei weer trainen op onze accommodatie, sportpark Kaalheide. Het geldt zowel voor de recreanten en lange afstandslopers en -loopsters op maandag, woensdag en zaterdagmorgen, alsmede voor de atleten en atletes van 19 jaar en ouder op dinsdag, donderdag en eventueel op afspraak op zaterdagmorgen. Mogelijk dat de Atletiekunie een dezer dagen nog met extra aanvullingen komt.

Protocol herstart trainingen senioren

Enkele aandachtspunten:
Sluiting van ruimtes: Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit het RIVM zijn douches, kleedruimtes en overige indoorfaciliteiten gesloten. De toiletten zijn wel bereikbaar.
Eenrichting: Eenrichtingsverkeer van en naar de baan is makkelijker om 1,5 meter afstand te houden.
Naleving: Graag toezien dat de 1,5 meter afstand goed wordt nageleefd.
Eigen spullen: Neem naar de training je eigen spullen (handdoek of bidon) mee.
Spugen: Vanwege de verspreiding van het coronavirus het vriendelijke verzoek om tijdens de training niet op de baan spugen.
Sportkleding: Kom in sportkleding naar de training. De douches zijn immers gesloten.
Aanwijzingen: Volg de aanwijzingen van de trainers.

Veiligheid- en hygiëneregels:
• Blijf thuis als je verkouden bent, hoest, benauwd of koorts hebt.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft.
• Houd 1,5 meter afstand van iedereen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar de training gaat, thuis naar het toilet.
• Was voorafgaand je handen met zeep of desinfectans.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Trainers of begeleiders mogen ingrijpen bij een atleet als deze zich niet aan de veiligheidsregels houdt.
• Geef geen high fives en maak geen fysiek contact.
• Hou je aan de verplichte looprichting op de baan.
• Ga na de training direct naar huis en voorkom samenscholing voor en na de training.

Bestuur AV Achilles-Top


Jaarverslag 2019 beschikbaar

Zoals jullie misschien al begrepen hebben, is de algemene ledenvergadering van Achilles-Top in mei uitgesteld vanwege de coronacrisis. Wel is het jaarverslag over 2019 al beschikbaar en is te lezen op onze website onder de rubriek Publicaties, of klik hier. We moeten de besluiten van de overheid en het RIVM eerst afwachten alvorens een nieuwe datum bekend te maken. Zodra de nieuwe vergaderdatum bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website en het clubblad. Verder is de start van de trainingen voor de pupillen en junioren naar alle tevredenheid verlopen. Zowel de jeugd als de ouders zijn blij dat er weer getraind mag worden.

Herstart trainingen junioren

Beste ouders, verzorgers en junioren,

Goed nieuws! De trainingen kunnen vanaf donderdag 30 april worden hervat. Wel zijn er vanuit de Atletiekunie en de gemeentes richtlijnen opgesteld waar wij ons allen aan dienen te houden. Let op: de richtlijnen zoals hieronder genoemd zijn de richtlijnen zoals deze nu bekend zijn. Wij verzoeken jullie dan ook deze richtlijnen door te nemen en na te leven. Richtlijnen welke betrekking hebben op jullie zoon/dochter verzoeken wij jullie met hem/haar vooraf te bespreken. Laten we met ons allen deze richtlijnen naleven zodat we op een verantwoorde manier atletiek voor jullie zoon/dochter weer mogelijk kunnen maken!

Richtlijnen:
• Het brengen en halen van atleten dient buiten de hoofdingang plaats te vinden. Jullie (ouders) mogen dus NIET op de parkeerplaats en ook NIET bij de training aanwezig zijn. Er staat een bestuurslid/trainer bij de ingang om de atleten "door te sluizen".
Ook na de training staat een bestuurslid/trainer bij de hoofdingang en zal de atleten laten gaan als de ouders/verzorgers er zijn. Denk ook aan verbod op het vervoer van niet-gezinsleden.
• Om de doorstroom te beperken is de aanvang van de juniorentraining verzet naar 18:45 uur. We verzoeken jullie dan ook om tijdig aanwezig te zijn om jullie zoon/dochter op te halen. Voor brengen geldt op z'n vroegst 18.35 uur!
• We streven ernaar om voldoende handgel beschikbaar te hebben zodat de atleten voor de training hun handen kunnen desinfecteren.
• Let erop dat uw/zoon dochter vóór de training thuis naar het toilet gaat. De toiletten zijn wel beschikbaar maar we proberen dit zoveel mogelijk te vermijden.
• Kleedruimten en douches zijn gesloten, de atleten dienen dan ook in sportkleding naar de accommodatie te komen.
• Voor de junioren en uiteraard ook de trainers geldt de 1,5 meter regel.

En uiteraard gelden onderstaande Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen en geef geen high fives.
• Ga na de training direct naar huis en voorkom samenscholing voor en na de training.
De trainingen vinden plaats op de reguliere tijden. Dinsdag en donderdag van 18.45 tot 20.00 uur.
Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de training te weigeren.

Sportieve groetjes, Bestuur en trainerskorps.

Herstart pupillentrainingen

Beste ouders, verzorgers en natuurlijk beste pupillen,

Goed nieuws! De trainingen kunnen vanaf donderdag 30 april worden hervat. Wel zijn er vanuit de Atletiekunie en de gemeentes richtlijnen opgesteld waar wij ons allen aan dienen te houden. Let op: de richtlijnen zoals hieronder genoemd zijn de richtlijnen zoals deze nu bekend zijn. Het kan zijn dat de gemeente nog met aanvullende richtlijnen komt. Uiteraard zullen wij deze zo spoedig mogelijk met jullie delen. Wij verzoeken jullie dan ook deze richtlijnen door te nemen en na te leven. Richtlijnen welke betrekking hebben op jullie zoon/dochter verzoeken wij jullie met hem/haar vooraf te bespreken. Laten we met ons allen deze richtlijnen naleven zodat we op een verantwoorde manier atletiek voor jullie zoon/dochter weer mogelijk kunnen maken!

Richtlijnen:
Het brengen en halen van atleten dient buiten de hoofdingang plaats te vinden. Jullie mogen dus NIET op de parkeerplaats en ook NIET bij de training aanwezig zijn. Er staat een bestuurslid/trainer bij de ingang om de atleten "door te sluizen". Ook na de training staat een bestuurslid/trainer bij de hoofdingang en zal de atleten laten gaan als de ouders/verzorgers er zijn.
Om de doorstroom te beperken is de aanvang van de juniorentraining verzet naar 18:45 uur. We verzoeken jullie dan ook om tijdig aanwezig te zijn om jullie zoon/dochter op te halen. Voor brengen geldt op z'n vroegst 17:20 uur!
We streven ernaar om donderdag voldoende handgel beschikbaar te hebben zodat de atleten voor de training hun handen kunnen desinfecteren.
Let erop dat uw/zoon dochter vóór de training thuis naar het toilet gaat. De toiletten zijn wel beschikbaar maar we proberen dit zoveel mogelijk te vermijden.
Kleedruimten en douches zijn gesloten, de atleten dienen dan ook in sportkleding naar de accommodatie te komen.
Voor pupillen geldt de 1,5 meter regel niet, de trainers zullen uiteraard de 1,5 meter regel in acht nemen.
En uiteraard gelden onderstaande Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Schud geen handen.

De trainingen vinden plaats op de reguliere tijden. Dus dinsdag en donderdag van 17:30 tot 18:30 uur.

Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de training te weigeren.

Meer informatie over het coronavirus is te raadplegen op de website van het RIVM. Op de website van de Atletiekunie vinden jullie actuele informatie over hoe de atletiekunie omgaat met de huidige situatie.

Met sportieve groet,
Namens bestuur en trainersgroep

Roger Veldman
Pupillentrainer Achilles-Top
06-31632369

Steun Achilles-Top via "De vrienden loterij‘

In de huidige tijd wordt het steeds moeilijker voor onze vereniging om financieel rond te komen. Inkomsten die leden de vereniging verschaffen, uit andere bronnen dan de contributie, zijn dan ook zeer welkom. Een van deze mogelijkheden is het voor Achilles-Top meespelen aan de Vrienden Loterij. De helft van het inleggeld komt dan ten goede aan onze vereniging. Voor degenen die de vereniging een warm hart toedragen en graag een gokje wagen is dat een uitgelezen kans. Geef je op voor de vriendenloterij door op onderstaande banner te klikken, en je daarna via internet in te schrijven.

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade